>> O firme

 

Spoločnosť ARCHOBS, s.r.o. vykonáva správu registratúry (archív) od roku 1998 ako svoju hlavnú činnosť.

 

      Naša spoločnosť je schopná prostredníctvom svojich majiteľov garantovať svoju kontinuitu a právnu čistotu počas predpísanej doby uloženia. Obchodné podiely vlastnia a vedúce posty zastávajú výlučne rodinní príslušníci s požadovaným vzdelaním a priaznivým vekovým zložením.

 

      Sme presvedčení, že naša profesionálne a technicky pripravená spoločnosť je schopná vyriešiť všetky úlohy, ktoré sa môžu vyskytnúť pri správe registratúr (archívov) iných pôvodcov.

 

 

 Kolektív spoločnosti ARCHOBS, s.r.o.

 

 

 "Vaše starosti do našich políc"